Dữ liệu đề tài

NN-NCCBVI1.1-2013.19

Tính cách thanh niên Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh, Đậu Minh Long, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường

CS-DT

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Đại học Huế tại các cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa ở các địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

B2009-DHH03-51

Khả năng ứng phó với những khó khăn tâm lý của trẻ vị thành niên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú Anh, Phùng Đình Mẫn, Nguyễn Bá Phu, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

B2007-DHH03-19

Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

B2001-09-01

Cơ sở Lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học Đại ở trường ĐHSP Huế trong tình trạng hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm), Phùng Đình Mẫn

B2000 - 09 - 48

Thực Trạng Và Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Bộ Môn Tâm Lý Học Ở Các Trường ĐHSP Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

B1998

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Tâm lý học và Giáo duc jhocj theo chương trình cốt lõi chuyên nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn