Dữ liệu đề tài

CS-DT

Định hướng phát triển loại hình du lịch chữa bệnh tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Trần Lê Phương Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03-2013

Nghiên cứu xây dựng loại hình lưu trú Homestay tại thôn Chày Lập, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang, Trần Lê Phương Anh