Dữ liệu đề tài

GV2020-05-02

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phạm Thị Hồng Quyên

CS-GV-2020-04-01

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Hoàng Anh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Hồ Phương Thảo

CS-DT GV2020

Phân tích các yếu tố tác động số thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm), Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

CS-DTGV2018-04-03

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng ở TP Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DTGV2018-03-02

Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Nhàn

ĐHH2018-06-60

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh

CS-DTGV2017-03-10

Hiệu quả thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua độ nổi và tính bền vững của thuế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu DEA (Data envelopment analysis) để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Hoàng Thuỳ Dương, Hà Diệu Thương (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên

CS-DTxxxxxxx

Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng Ngân sách nhà nước cho chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên

CS-DTxxxxxx

Nghiên cứu tình hình vận dụng kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại các DNVVN trên địa bàn TP-Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm)