Dữ liệu đề tài

GDTC - 05

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM TĂNG HỨNG THÚ TẬP LUYỆN TRONG MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Phan Tiến Trung, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thanh Nguyên

CS-DT

ỨNG DỤNG BÀI TẬP SPORT AEROBIC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Uyên Phương (Chủ nhiệm), Trần Thanh Tú, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Tiểu My, Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT 2018-18

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHUYÊN MÔN TRONG MÔN HỌC BÓNG CHUYỀN CHO NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Bóng
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Thanh Tú (Chủ nhiệm)