Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Vinh Phương

Thạc sĩ

13

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Vinh Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  15/16 Lương Y - tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976556927
  Email: phuongthuysan38@gmail.com hoặc tvphuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản, Nguồn lợi thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ ttutcgcn@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 2008
  Thạc sĩ 2012