Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-897-4

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Điều, Trần Vinh Phương

Project No: 573788

HANDBOOK on Knowledge and Technology Transfer: Focus on Vietnam

NXB Thế giới, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Thomas Crispeels (Chủ biên), Darya Zinkovskaya, Matthias Geissler, David N. Resende, HUST team, CTU team, Hue team:, Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Hoài

978-604-912-953-7

Kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa, cá căng, cá vẩu

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Như Phương