Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhất: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 2872/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/11/2020
Nội dung giải thưởng: Quy trình chế tác một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá/hoa sen phục vụ phát triển du lịch Huế
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Hoàng Kim Toản, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Huân

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2019 (Giải 3)

2019
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2852/QĐ-UBND, 06/11/2019)
Nội dung giải thưởng: Quy trình công nghệ sản xuất giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) bằng phương pháp bán tự nhiên
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều