Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Chương

Phó giáo sư - Tiến sĩ

120

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Văn Chương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  03 Lê Lợi, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234.3936.102
  Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại học: Đánh giá đất (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất (Land resource managemengt); Cao học: Đánh giá đất đa tiêu chí, Quản lý Tài nguyên đất tổng hợp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đánh giá đất đa tiêu chí (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất tổng hợp (Intergrated Land Resources Management)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Giám đốc
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 28/08/2017 Đến : 23/07/2019 Phó Giám đốc Đại học Huế Cơ quan Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư 1996
  Thạc sĩ 2000
  Tiến sĩ 2007