Dữ liệu đề tài

Đề tài cấp Tỉnh

Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (2020 - 2022)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Huy, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Ngọc Liên, Trương Hoàng Phương, Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Trần Thị Phượng, Nguyễn Dũng

QT-DA

Khởi động Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế - ECOBOOT (AUF)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản

QT-DA

BizCreation

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản

DHH2015-02-66

XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHIA SẺ NGUỒN NƯỚC TƯỚI CHO CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Phạm Hữu Tỵ, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc

QT-DAACCCU,NICHE/VNM/105

ESTABLISH A MECHANISM FOR EQUITABLE SHARING OF IRRIGATION WATER FOR PADDY FIELDS IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Phạm Hữu Tỵ, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Bích Ngọc, Phạm Gia Tùng

QT-DA57061865

Xây dựng mạng lưới nâng cao năng lực các môn học trong hương trình đào Cao học ngành Quản lý đất đai tại trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 - 2017 do DAAD (Đức) tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ, Phạm Gia Tùng, Phạm Hữu Tỵ

QT-DANicheVNM105

MODELING THE IMPACTS OF DROUGHT HAZARD ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE: CASE STUDY FOR RICE PLANT

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Quốc Nõn

B2010 - DHH02 - 56

Đánh giá hiệu quả của việc phát triển cao su tiểu điền và ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cao su trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Huỳnh Văn Chương