Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ỨNG DỤNG GIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2012–2022

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Hồ Nhật Linh (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3D.7266

1472-6920

Comparison of students’ readiness from six health education programs for interprofessional learning in Vietnam: a cross-sectional study

BMC Medical Education, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính), Nguyễn Minh Tâm (Chính), Johan Wens, Giannoula Tsakitzidis, Lê Văn Chi, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Chế Thị Len Len, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Martin Valcke
Liên kết: https://doi.org/10.1186/s12909-023-04776-2

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

ỨNG DỤNG GIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2012–2022

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Nhật Linh (Chính), Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

ISBN 978-604-924-766-8

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VIỄN THÁM

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhật Linh (Chính), Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương

2667-0100

Livelihood vulnerability to climate change: Indexes and insights from two ethnic minority communities in Central Vietnam

Environmental Challenges, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Nguyễn Công Định, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Dũng Hà, Hoàng Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100666

2588-1191

ỨNG DỤNG GIS ĐỂ CẬP NHẬT, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Huỳnh Văn Chương
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6971