Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Xây dựng cơ chế sử dụng tài nguyên nước dùng chung cho đất trồng lúa tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

2016
Hình thức: Chuyển giao trực tiếp cho người dân, lãnh đạo quản lý địa phương
Quy mô: Cấp xã và cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Phạm Hữu Tỵ, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cao su trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Hình thức: Chuyển giao cho các trang trại cao su
Quy mô: Các trang trại cao su tại Hương Trà, TT Húe
Địa chỉ áp dụng: Huyện Hương Trà, TT Huế
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Quỳnh Mai