Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thái Hòa
(600000.0015)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

114

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

25

Đề tài khoa học

7

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thái Hòa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  18A1 KTT Triệu Quang Phục, Phường Thuận Hòa,Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn; htthoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Đất và dinh dưỡng cây trồng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Đất và dinh dưỡng cây trồng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dinh dưỡng cây trồng, đất, đánh giá tác động môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng cây trồng (Phân bón), độ phì đất, môi trường đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 1995)
  Tiếng Pháp (A2 - 2005)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1995 Đến : 01/04/1997 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự
  Từ : 01/05/1997 Đến : 01/03/1998 Giảng viên khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/09/2004 Giảng viên khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/09/2005 Giảng viên khoa Tài Nguyên Đất & Môi trường Nông nghiệp
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/06/2011 Trưởng Bộ môn - Tổ bộ môn khoa học đất & Môi trường Trưởng bộ môn khoa học đất & Môi trường , Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/01/2014 Phó trưởng Khoa - Phó trưởng khoa, tổ trưởng tổ bộ môn Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Phó Trưởng khoa
  Từ : 01/01/2013 Đến : 23/09/2019 Phó trưởng Khoa - Khoa Nông học Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Điều chuyển sang làm Phó trưởng khoa Nông học kiêm tổ trưởng tổ bộ môn canh tác học
  Từ : 01/01/2013 Đến : 23/09/2019 Thôi tổ trưởng tổ bộ môn Khoa học đất & MTNN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ ĐH Nông Lâm Huế Nông nghiệp 1995