Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Kovalevskaia 2023

2024
Đơn vị tặng thưởng : Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam- Quỹ Kovalevskaia-
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải ba - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 (VIFOTEC)

2022
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải khuyến khích-Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quang Cơ, Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải nhì- Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ chất thải biogas tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Song Thủy

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải 3 Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải nhất Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : TT Huế
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trên cây lúa và cây rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải Ba - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX-năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu một số sản phẩm vi sinh trong sản xuất lạc trên đất cát ven biển và đất xám bạc màu tại Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Trần Văn Tý (Chính), Trịnh Thị Sen, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Thu Hà, Trần Văn Hoàng Nguyên, Trần Ngọc Anh Thư

Giải Nhì Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh TT Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu giống lúa chịu phèn thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh TT Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải Nhì Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

2017
Đơn vị tặng thưởng : Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)