Dữ liệu đề tài

HD-PV 11/2024

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng quy trình kỹ thuật thâm canh trong sản xuất lúa tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Trung Hải (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

CS-DT

Phân tích đất lâm nghiệp để xác định dự trữ cacbon tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Vi Thị Linh, Lê Văn Chánh, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Đặng Thái Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Trương Thị Diệu Hạnh

CS-DT

Thử nghiệm chế phẩm dinh dưỡng hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Đỗ Đình Thục

DHH2024-02-182

Nghiên cứu sử dụng kết hợp vi khuẩn Rhizobium và phân đạm đến các giống đậu tương trên đất cát biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Hoàng Hải Lý, Trần Thị Thu Giang, Hồ Công Hưng

HD 07/2023

Phân tích mẫu đất, xây dựng quy trình bón phân và nâng cao độ phì cho đất trồng lúa tại một số vùng trồng lúa của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Trung Hải (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

C-2023-137

Rice straw based circular economy promotion (RiceEco)/Section: Cơ giới hoá sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Võ Văn May, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu

DP-DT

"PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU RAU HỮU CƠ VINH MỸ TẠI XÃ VINH MỸ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Khoa, Vũ Tuấn Minh, Hoàng Hải Lý, Nguyễn Văn Đức