Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1481-4374

Confucianism and Folklore in Vietnamese Fantasy Short Stories: The Case of Ghost Stories

CLCWeb - Comparative Literature and Culture, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung, Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)
Liên kết: https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol23/iss4/1/

2572-8601

Metaphysical Experiences in Postwar Vietnam

Narrative Culture, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)
Liên kết: https://digitalcommons.wayne.edu/narrative/vol8/iss2/8/

2055-1045

Identity of the Vietnamese narrative culture: archetypal journeys from folk narratives to fantasy short stories

Nature Communications, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính), Nguyễn Thị Thu Hằng
Liên kết: https://www.nature.com/articles/s41599-020-00697-3

23311983

Vietnamese religion, folklore and literature: Archetypal journeys from folktales to medieval fantasy short stories

Cogent Arts and Humanities, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác, Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Thi Kim Ngan (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2020.1847769

2662-9992

Phân tích cổ mẫu trong tự sự dân gian: Từ phương pháp tiếp cận tâm lý học đến phương pháp tiếp cận lịch sử- xã hội

Tạp chí Văn học, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

0866-7349

Tái sinh cổ mẫu hành trình từ folklore trong truyện truyền kỳ trung đại

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

1859-2856

Folklore và Thời đại kỹ thuật số: Hướng đến một đánh giá toàn cảnh

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2018
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

2354 - 1067

Cổ mẫu địa ngục: Từ folklore đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

Mối quan hệ giữa folklore và văn học viết: Lịch sử và những khuynh hướng nghiên cứu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Folklore and Fantasy Short Stories in Medieval Literature of Vietnam: Otherword Journeys

Asia-Pacific Social Science Review, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Liên kết: https://ejournals.ph/article.php?id=11513

Cổ mẫu trong nghiên cứu truyện kể dân gian

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

Mã huyền thoại trong không gian truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Nxb Giáo dục Việt Nam., 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân