Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 0810

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về Du lịch xanh cho sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Thị Hoa (Chính), Nguyễn Thị Hiển, Trần Thị Cẩm Tú, TRẦN VĂN PHẨM

ISSN

Đề xuất mô hình sinh kế bền vững xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐCLẦN THỨ XIII, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Nguyễn Ngọc Đàn, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Phúc Chi Lăng, Cao Thị Hoa

Tiềm năng phát triển làng nghề du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học giáo dục, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú

Thực trạng và hướng khai thác các điểm tài nguyên du lịch huyện Hương Thủy

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 2006
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú, Lê Văn Tin, Bùi Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Đăng Độ

Những nội dung mới và khó của sách giáo khoa địa lý lớp 10 thí điểm

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú

Một số suy nghĩ về việc sử dụng máy vi tính trong dạy học địa lý

Ký yếu Hội nghị đổi mới phương pháp dạy học Địa lý - Thách thức và giải pháp. Trường Đại Học Sư Phạm - &??????????????, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú

Một số hình thức hoạt động của câu lạc bộ Địa lý kinh tế - xã hội đại cương

Thông báo khoa học trường Đại Học Sư Phạm Huế, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú