Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2051-4190

Impact of metabolic syndrome on the viability of human spermatozoa: a cross-sectional descriptive study in men from infertile couples

Basic and Clinical Andrology, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.1186/s12610-021-00142-8

1859-3844

Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường

Tạp chí Phụ sản, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Minh Sơn, Trần Đình Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy

1179-1411

A Cross-Sectional Study on Potential Ovarian Volume and Related Factors in Women with Polycystic Ovary Syndrome from Infertile Couples

International Journal of Women's Health, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa, Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.2147/IJWH.S329082

2253-2447

Predictive Significance of Sperm DNA Fragmentation Testing in Early Pregnancy Loss in Infertile Couples Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S315300

0027-7622

Assessment of myocardial performance index in late-onset fetal growth restriction

Nagoya Journal of Medical Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Tomomi Kotani, Kenji Imai, Takafumi Ushida, Yoshinori Moriyama, Tomoko Kobayashi, Kaoru Niimi, Seiji Sumigama, Eiko Yamamoto, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Lê Lam Hương, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/832/05_Nguyen.pdf

1178-7007

The Prevalence and Components of Metabolic Syndrome in Men from Infertile Couples and Its Relation on Semen Analysis

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=63525

1513-7368

Is Pap Test Awareness Critical to Pap Test Uptake in Women Living in Rural Vietnam

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hee Yun Lee, Qingyi Li, Yan Luo, Kun Wang, Sara Hendrix, Jongwook Lee, Sangchul Yoon, Nguyễn Vũ Quốc Huy

0390-6663

Uterine torsion in a 25-week pregnant female with congenital uterine didelphys and intraoperative complication of uterine atony: A report of a rare clinical case.

Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 2021
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: SCIE
Tác giả: Khac Tu Chau, Lê Minh Tâm (Chính), Tran Doan Tu, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://ceog.imrpress.com/EN/10.31083/j.ceog.2021.01.2230