Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-937356-5

CƠ HỘI TIẾP CẬN TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM

International Conference Sustainable Economic Development: Opportunities and Challenges, 2024
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Quốc Khang (Chính), Phan Khoa Cương, Lê Anh Quý

2588-1205

Phân tích tác động của manh mún đất đai đến an ninh lương thực hộ sản xuất lúa: Trường hợp nghiên cứu ở Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thái Phán (Chính), Nguyễn Thị Vĩnh Hằng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Lê Anh Quý

2588-1205

Phân tích sự tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông Thôn Mới của hộ gia đình ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Anh Quý, Nguyễn Thái Phán (Chính)

Thu gom và vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ lực tại tỉnh Quảng Trị: thực trạng và thách thức

Trường Đại học Hải Phòng, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chính), Lê Anh Quý

Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực Miền Trung,do Học viện Hành chính quốc gia KV Miền Trung tổ chức tại Huế, Việt Nam 28/2/2017. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Quang Phục (Chính), Lê Anh Quý