Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nhà ký hiệu học Umberto Eco và tiểu thuyết Tên của đóa hồng

Tạp chí Sông Hương, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Siêu lý đàn bà –Từ góc nhìn nữ giới

Tạp chí Hồn Việt, Hội nhà Văn Việt Nam, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Claude Lévi-Strauss hay là cú sốc của nền văn minh châu Âu?

Tạp chí Hồn Việt, Hội nhà văn Việt Nam, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Ba nhà tự sự học kinh điển của Pháp

Tạp chí Sông Hương, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Đại học Sorbonnee-trung tâm trí tuệ của Paris

Bản tin Đại học Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bi kịch Ruồng bỏ trong tiểu thuyết cùng tên của Coetzee (Nobel văn học 2003)

Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm