Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bản hoan ca xưng tụng con người (Nobel văn học 2011)

Tạp chí Sông Hương, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Ba nhà tự sự học kinh điển của Pháp

Tạp chí Sông Hương, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Đại học Sorbonnee-trung tâm trí tuệ của Paris

Bản tin Đại học Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Nhà ký hiệu học Umberto Eco và tiểu thuyết Tên của đóa hồng

Tạp chí Sông Hương, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Siêu lý đàn bà –Từ góc nhìn nữ giới

Tạp chí Hồn Việt, Hội nhà Văn Việt Nam, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Claude Lévi-Strauss hay là cú sốc của nền văn minh châu Âu?

Tạp chí Hồn Việt, Hội nhà văn Việt Nam, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bi Kịch Ruồng Bỏ Trong Tiểu Thuyết Cùng Tên Của Coetzee (nobel Văn Học Năm 2003)

Tạp Chí Nghiên Cứu Văn Học. Số 3/2007, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm