Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

T.Todorov và Nền văn chương đang lâm nguy

báo Văn nghệ, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bi Kịch Ruồng Bỏ Trong Tiểu Thuyết Cùng Tên Của Coetzee (nobel Văn Học Năm 2003)

Tạp Chí Nghiên Cứu Văn Học. Số 3/2007, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mấy vấn đề về Xuân thu nhã tập

Tạp chí Sông Hương, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bảo Ninh và nỗi ám ảnh về chiến tranh

Tạp chí Sông Hương, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mấy Vấn Đề Xuân Thu Nhã Tập

Tạp Chí Sông Hương. Số 5/2006, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bảo Nin+h Và Nỗi Ám Ảnh Về Chiến Tranh

Tạp Chí Sông Hương. Số 3/2006, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Xin đừng đánh đồng lý luận với phê bình

Sông Hương, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

G.Sand và sự thăng hoa tình yêu trong nghệ thuật

Tạp chí Sông Hương, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Ảnh hưởng thơ tượng trưng Pháp đối với phong trào Thơ mới Việt Nam

Tạp chí Văn học, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Ảnh Hưởng Thơ Tượng Trưng Pháp Đối Với Phong Trào Thơ Mới Việt Nam

Tạp Chí Văn Học. Số 12/2001, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm