Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Hình tượng Jesus trong tiểu thuyết "Cám dỗ cuối cùng của Chúa" của Nikos Kazantzakis

Tạp chí Hồn Việt, 1, 2014, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Dục năng và tâm linh trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis

Hội thảo khoa học “Phân tâm học và văn học”, Trường Đại học khoa học Huế, 10/2014, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Vấn đề tâm linh trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis

Hội thảo Khoa Hoc : Văn học và Văn hóa tâm linh, Viện văn học, năm 2014, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Vấn đề liên văn hóa của xã hội Nhật bản qua tiểu thuyết Mất nơi ở của Phạm Văn Ký

Lý luận và phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Tính chất liên văn hóa của xã hội Nhật bản qua tiểu thuyết Mất nơi ở của Phạm Văn Ký (Giải thưởng Viện Hàn lâm Pháp)

Hội thảo khoa học Quốc tế Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố HCM, 1/2014, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Simone de Beauvoir: Nhục cẩm thân thể và đối thoại triết học

Tạp chí Nhà văn, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Sâm

Cái kỳ ảo dự phần vào văn học với tư cách gì? (tiếp nhận qua trường hợp Cái trống thiếc của Gunter Grass

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Khoa học- Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân

Kỳ ảo tham gia vào văn học với tư cách gì?

Hội thảo khoa học "Yếu tố kỳ ảo trong văn học", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân

Khoái cảm tính dục là ân sủng của thượng đế

Tạp chí Nhà văn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Bản hoan ca xưng tụng con người (Nobel văn học 2011)

Tạp chí Sông Hương, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm