Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354 - 0613

Ảnh hưởng của hội chứng chuyển hoá lên đứt gãy DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh

Tạp chí Y học cộng đồng, 2022
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa, Sức khoẻ sinh sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Đình Dương

1513-7368

Overall Survival Rate of Vietnamese Patients with Colorectal Cancer: A Hospital-Based Cohort Study in the Central Region of Vietnam

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Đình Dương (Chính), Võ Văn Thắng
Liên kết: http://journal.waocp.org/article_89847.html

1660-4601

Stress and Associated Factors among Frontline Healthcare Workers in the COVID-19 Epicenter of Da Nang City, Vietnam

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Văn Thắng (Chính), Lê Đình Dương
Liên kết: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7378

0868-2836

Description of physical activities of type 2 diabetes outpatients at Hue Transportation Hospital

Tạp chí Y học dự phòng, 2021
Lĩnh vực: Y học cơ sở khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Tú (Chính), Nguyễn Thanh Gia, Trần Bình Thắng, Lê Đình Dương

2253-2447

Predictive Significance of Sperm DNA Fragmentation Testing in Early Pregnancy Loss in Infertile Couples Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S315300

1178-2390

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Associated Factors Among First-Year Elementary School Students

Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2021
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hai Huu Hoang (Chính), Van Hung Nguyen, Thi Thanh Binh Nguyen, Thi Anh Phuong Nguyen, Dinh Duong Le, Minh Tu Nguyen, Binh Thang Tran (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/JMDH.S301091

1661-7649

Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?

Current Urology, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000499236

2305-0500

Prolonged post-thaw culture of embryos does not improve outcomes of frozen human embryo transfer cycles: A prospective randomized study

Asian Pacific Journal of Reproduction, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thanh Tùng, M. Blake Evans, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Tâm An, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành, Micah J.Hill
Liên kết: https://doi.org/10.4103/2305-0500.270103