Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7683

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch di sản Huế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Quảng Bình, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính)
Liên kết: http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh/article/view/498

Đánh giá của du khách đối với hoạt động du lịch lễ hội tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên

Động thái phát triển khu nghỉ dưỡng biển Lăng Cô - Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bạch Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Thu Hà

Lễ hội "Chợ quê ngày hội" qua các kỳ Festival Huế-Thực trạng và giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên:Du lịch lễ hội trong Festival Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Xuân (Chính), Bạch Thị Thu Hà (Chính)