Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

(print)2588-1183/ISSN (Online) 2615 - 9694

Tương quan giữa cường độ kháng cắt và độ bão hòa nước của đất tàn sườn tích tại một số khu vực xảy ra hiện tượng trượt đất mái dốc trên quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế mái dốc trên quốc lộ 49, tỉnh

Tạp chí khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Đỗ Quang Thiên, Menglim Hoy , Dương Vĩnh Nhiều
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ese/issue/view/275

http://doi.org/10.15625/2615-9783/19459

Geotechnical properties of natural sand-mixed granulated blast furnace slag applied to the sand compaction pile method

Vietnam Journal of Earth Sciences, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Dương Trung Quốc, , Tran Xuan Thach, Tran Thi Phuong An, Tran Thi Ngoc Quynh, Tran Thanh Nhan (Chính), Pham Van Tien, Nguyen Thi Le Huyen
Liên kết: http://vjs.ac.vn/index.php/jse

Simulate landslide activities during flood season 2020 - 2021 in Phong Nha - Ke Bang National Park

The 4th International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC-2023) 26/08/2023 - 28/08/2023 Danang, Vietnam, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), La Dương Hải, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn, Avirut Chinkulkijniwat
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1289/1/012023

0866-7187

Effects of physical properties and undrained cyclic shear conditions on the pore water pressure responses of saturated sands and clays

Vietnam Journal of Earth Sciences, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Trần Thị Phương An, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Văn Tiền, Đỗ Quang Thiên
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/17568/2543254495

ISSN 2354 - 0842

Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao (GBFS) trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp cọc cát

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

Pore water pressure responses of saturated sand and clay under undrained cyclic shearing

Vietnam Journal of Earth Sciences/VAST/0866-7187; 2615-9783, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phương An, Hiroshi Mashuda, Trần Thanh Nhàn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Văn Tiến, Đỗ Quang Thiên
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/361490188_Pore_water_pressure_responses_of_saturated_sand_and_clay_under_undrained_cyclic_shearing