Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa L.) tại Thừa Thiên Huế

Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ III, ngày 10-11/tháng 11, Hà Nội - 2023, 2024
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Phạm Quang Hoàng, Trần Thị Diệu, Thái Thị Huyền

1859-4581

Nghiên cứu sinh tr­ưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của một số dòng lúa gạo màu mới chọn tạo tại tỉnh Bình Định

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hòa Hân (Chính), Hồ Huy Cường, Hồ Sĩ Công, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh, Phan Thị Phương Nhi (Chính)
Liên kết: http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12265

2665-9727

Unveiling urban households’ livelihood vulnerability to climate change: An intersectional analysis of Hue City, Vietnam.

Environmental and Sustainability Indicators, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Công Định, Phan Thị Phương Nhi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100269

2588-1256

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa mới chất lượng tại tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Lê Thị Hồng Phúc
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/19

1859-4581

Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chất lượng được sản xuất theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) tại tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Ngữ
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

Influence of nitrogen and potassium rates on growth and development of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thua Thien Hue Province

International Conference of Agricultural Science 2022 (ICAS 2022) "Innovative agriculture for sustainable development under climate change". Conference Proceeding. 8th - 9th December, 2022. Can Tho, Vietnam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Dương Thanh Thủy, Lê Khắc Phúc, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Ngữ
Liên kết: https://icas.ctu.edu.vn/

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu, tuyển chọn giống khoai lang làm rau ăn lá năng suất, chất lượng cho sản xuất tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hương Sen