Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá hiệu quả phân hủy vỏ cây keo (Acacia) của một số chế phẩm sinh học trong điều kiện tự nhiên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n2y2024.1175

Thực trạng sản xuất rau và kinh doanh rau hữu cơ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Tháng 1/2024)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đăng Khoa (Chính), Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Thông, Phạm Văn Đào, Trần Thị Xuân Phương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024

KHẢ NĂNG PHÂN HỦY VỎ CÂY KEO (ACACIA) CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC NGHIÊN CỨU

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh (Chính), Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/289

1161-0301

Higher rice grain yield and lower methane emission achieved by alternate wetting and drying in central Vietnam

European Journal of Agronomy, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Kazunori Minamikawa, Takeshi Tokida, Rota Wagai, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030123002605?dgcid=author

2588-1191

Hiệu lực của các chế phẩm nấm kí sinh đối với nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Trần Thị Xuân Phương, Phùng Lan Ngọc

Thực trạng sản xuất dưa hấu (Citrullus lanatus Thumb.) tại Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thạch Quỳnh Huyên (Chính), Trần Đăng Hòa, Thái Thị Huyền, Cao Giang Nam, Trần Thị Xuân Phương (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRÊN CÂY HOA CÚC SUSI (CALENDULA OFICINALIS) TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính), Lê Nguyên Phúc, Nguyễn Viết Hiếu, Lê Nguyễn Hồng Nhi, Trần Quốc Huy, Nguyễn Hữu Tân