Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Nội dung giải thưởng: Nhận diện gừng Huế và giải pháp phát triển ở Thừa Thiên Huế Huế
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Hiền Trang, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Võ Văn Quốc Bảo, Phan Văn Trí, Nguyễn Đức Tuấn, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Hoàng An, Phan Thị Thảo Nguyên

Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải B
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Hoàng Hữu Tình, Võ Quang Nhã

Ứng dụng nano bạc trong sản xuất chế phẩm màng bảo quản quả tươi

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2017
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Đại Vương (Chính)

Ứng dụng nano bạc trong sản xuất chế phẩm màng bảo quản quả tươi

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hà nội
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 14
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Đại Vương (Chính)

Bằng Lao động sáng tạo

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hà nội
Nội dung giải thưởng: Tổng Liên đoàn Lao động
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo