Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2020
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây sa nhân (Amomum xanthioides Wall.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu
Tác giả: Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Thu Liên, Trương Thị Bích Phượng, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Hoài, Trần Nhật Minh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Lê, Trần Phương Đông, Lê Thị Tuyết Nhân, Đoàn Văn Minh