Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2015

2015
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Mai Văn Chân, Dương Viết Tình, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Phúc Chi Lăng, Huỳnh Văn Chương