Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Chương

Giáo sư - Tiến sĩ

162

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

4

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Văn Chương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  03 Lê Lợi, TP Huế , Vĩnh Ninh , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/edit/id/841

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012
  Giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại học: Đánh giá đất (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất (Land resource managemengt); Cao học: Đánh giá đất đa tiêu chí, Quản lý Tài nguyên đất tổng hợp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đánh giá đất đa tiêu chí (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất tổng hợp (Intergrated Land Resources Management)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C, học Tiến sĩ ở CHLB Đức - 2003)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 30/11/2009 Đến : 30/11/2014 GVCC.PGS.TS Trường ĐHNL, ĐHH Trường Khoa TNĐ và MTNN
  Từ : 01/12/2014 Đến : 25/08/2016 GVCC.PGS.TS Trường ĐHNL, ĐHH Phó Hiệu trưởng Tr ĐHNL
  Từ : 26/08/2017 Đến : 05/04/2021 GVCC, PGS.TS Đại học Huế Phó Giám đốc ĐHH
  Từ : 05/04/2021 Đến : GVCC.PGS.TS Đại học Huế Chủ tịch Hội đồng ĐHH
  Từ : 01/12/2022 Đến : CVCC, GVCC, GS.TS Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư Trường ĐHNL, ĐHH Nông nghiệp 1996
  Thạc sĩ Trường ĐHNL, ĐHH Nông nghiệp 2000
  Tiến sĩ Đại học Humboldt - Berlin, Đức Quản lý đất đai 2007