Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-152-9

Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím VietGAP tại Quảng Ngãi, ISBN 978-604-337-152-9

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Gia Hùng, Phan Thị Hằng, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Văn Hậu, Nguyễn Đức Đường, Vũ Thị Hải Yến, Hàn Thị Hồng, Thái Thị Huyền

978-604-337-003-4

Tư vấn phát triển nông nghiệp

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên), Dương Thị Diệu My, Nguyễn Tiến Dũng

978-604-974-736-6

Lập kế hoạch khuyến nông

NXB Nông Nghiệp, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)

978-604-974-201-9

Nghiệp vụ khuyến nông: Lý thuyết và thực hành

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)

Farmers' responses to VietGAP: a case study of a policy mechanism for transforming the traditional agri-food system in Vietnam

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)