Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Gia Hùng
(600000.0226)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

37

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Gia Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  8 Triệu Quang Phục .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoanggiahung2003@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2021

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp khuyến nông; Tổ chức và quản lý khuyến nông; Quản lý trang trại; Lập kế hoạch và chiến lược phát triển nông thôn; Phát triển cộng đồng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chính sách phát triển; phát triển cộng đồng; phát triển bền vững; phát triển nông thôn; khuyến nông, kinh tế nông nghiệp; chính sách và môi trường. Agricultural and Extension Education; agricultural economics; digital agriculture innovation; transformative innovation in agri-food; Innovation system development; technological transitions; innovation systems; value chains, ICTs. Cultural politics of science, climate change, and environmental issues: This refers to ways that attitudes, intentions, beliefs, and behaviors of individuals and groups shape (and are shaped by) the perceived spectrum of possible action in the context of science-policy, climate change, and environmental issues.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS: 6.5 - 2009)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/03/2007 Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Hợp đồng và tập sự giảng dạy
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/04/2020 Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Phó trưởng Khoa - phụ trách đào tạo Bộ môn Khuyến nông và Tư vấn phát triển - Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Lâm Huế Trồng trọt 2004
  Thạc sĩ ĐH Queensland Phát triển nông thôn 2010
  Tiến sĩ Đại học Massey Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2018