Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Gia Hùng
(600000.0226)

Tiến sĩ

25

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Gia Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  8 Triệu Quang Phục .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoanggiahung2003@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp khuyến nông; Tổ chức và quản lý khuyến nông; Nguyên lý phát triển, Quản lý trang trại.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiên cứu mô hình phát triển; chính sách phát triển; quản lý phát triển; phát triển bền vững; mối quan hệ giữa lao động, giáo dục và việc làm; xây dựng và phát triển cộng đồng; khuyến nông, hệ thống nông nghiệp, chính sách và môi trường. Technological transitions, innovation systems and value chains.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/03/2007 Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Hợp đồng và tập sự giảng dạy
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/04/2020 Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Phó trưởng Khoa - phụ trách đào tạo Bộ môn Khuyến nông và Tư vấn phát triển - Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Lâm Huế Trồng trọt 2004
  Thạc sĩ ĐH Queensland Phát triển nông thôn 2010
  Tiến sĩ Đại học Massey Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2018