Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo dục học 2

NXB ĐH Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Bình

Tham vấn tâm lý ở trường phổ thông

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh