Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-448-8

Giáo trình toán cao cấp

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Bá Tịnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Hồng (Chủ biên), Phạm Thị Thảo Hiền, Tôn Nữ Tuyết Trinh, Nguyễn Ngọc Ánh