Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-051-5

Giáo trình Quy hoạch nông thôn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tiến Nhật

978-604-974-233-0

Sách chuyên khảo: ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh