Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-364-536-1

Xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng đầm phá Thừa Thiên Huế

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Viết Tuân, Lê Chí Hùng Cường, Trương Quang Dũng

978-604-337-478-0

Phương pháp và kỹ năng truyền thông trong khuyến nông

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Lê Chí Hùng Cường

9786049139543

Thừa Thiên Huế 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (2010-2020)

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Truyền