Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049139543

Thừa Thiên Huế 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (2010-2020)

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Truyền