Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-364-780-8

Thị trường nông sản khu vực miền núi: Lý luận và thực tiễn

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Lê Văn Nam (Chủ biên), Lê Việt Linh, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN), Dương Ngọc Phước, Lê Chí Hùng Cường

978-604-364-536-1

Xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng đầm phá Thừa Thiên Huế

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Viết Tuân, Lê Chí Hùng Cường, Trương Quang Dũng

978-604-337-478-0

Phương pháp và kỹ năng truyền thông trong khuyến nông

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Lê Chí Hùng Cường

9786049139543

Thừa Thiên Huế 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (2010-2020)

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Truyền