Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

BỘ BẢN ĐỒ SỐ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

2020 - 2021
Hình thức: Báo cáo giải pháp và bộ bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Đại học Huế-2019
Địa chỉ áp dụng: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Kiều My, Hồ Việt Hoàng, Hồ Nhật Linh

Bản đồ hiện trạng và bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Quảng Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp Bộ
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn

Cơ sở dữ liệu đất trồng lúa xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2014 - 2014
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Ngọc Thanh