Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cao su trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Hình thức: Chuyển giao cho các trang trại cao su
Quy mô: Các trang trại cao su tại Hương Trà, TT Húe
Địa chỉ áp dụng: Huyện Hương Trà, TT Huế
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Quỳnh Mai