Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2023
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Thành Nhân, Phan Đức Duy, Trần Kiêm Minh, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hòa