Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera) trồng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng

1859-1388

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống sen cao sản trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaertn) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ caoHội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc lần 2, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương

Nghiên cứu chiết xuất và khả năng kháng sâu tơ hại rau của dịch chiết bã hạt Neem (Azadirachta indica A. Juss)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học, Đại học Huế., 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Phương Thảo (Chính), Võ Thị Mai Hương (Chính), Ngô Thị Phương Thảo

Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây Mán đỉa (Archidendron clypearia ((Jack) Nielsen).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Khoa học, Đại học Huế. tập 7, số 1, 2017 pp. 119 -125, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Mai Hương (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hồng Hà

Research on the effect of IBA and GA3on the dormancy and formation of bud and root in tubers of Amorphophallus sp.

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Mai Hương (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi

THE EFFECT OF EXTRACTS OF LEAVES Moringa oleifera ON THE GROWTH OF Amaranthus tricolor AND Brassica juncea.

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Mai Hương