Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Tôn Thất Pháp, Võ Thị Mai Hương, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Phạm Thị Diễm Thi

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Minh Thu, Ngô thị bảo Châu

Giải khuyến khích Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống Sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Ngô Thị Bảo Châu, Võ Thị Mai Hương, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Ngô Thị Minh Thu

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (30%) (Chính), Đặng Thanh Long (20%) (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (20%) (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Minh Thu, Ngô Thị Bảo Châu

Giải khuyến khích VIFOTEC 2016 – Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công Trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế