Dữ liệu đề tài

DP-DT

Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Hiền Trang, Võ Văn Quốc Bảo, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Đức Tuấn

B2005-07-06

Nghiên Cứu Tác Dụng Kích Thích Của Oligoalginate (oa) Đến Sinh Trưởng Của Tảo Tetraselmis Sử Dụng Trong Nuôi Ấu Trùng Ốc Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương

NN-NCCB621504

Tìm Hiểu Tác Dụng Kích Thích Sinh Trưởng Của Chế Phẩm Sinh Học Oligoalginate Có Nguồn Gốc Từ Rong Mơ; Nghiên Cứu Sản Xuất Và Thử Nghiệm Ứng Dụng Chế Phẩm Này Trong Trồng Trọt

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

B1997-01-25

Nghiên cứu di giống rau câu cước (g. heteroclada) và rong sụn (kappaphycus alvarezii) từ nin+h thuận để nuôi trồng tại đầm phá Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

B2010-DHH01-86

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây dầu mè (Jatropha curcas) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

NN-NCCB615506

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng

B97 07 25

Nghiên cứu di giống Rau Câu Cước (G. heteroclada) và rong Sụn (Kappaphycus alvarezii) từ Ninh Thuận để nuôi trồng tại đầm phá Thừa Thiên-Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)