Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Đức Tính
(800000.0209)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

22

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Đức Tính
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  Lô T12, Khu Quy hoạch Nam Vĩ Dạ, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Vĩ Dạ , Thành Phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914519058
  Email: bdtinh@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bộ môn KTNN&TNMT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1. Hội nhập Kinh tế quốc tế và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ 2. Tính trạng dễ bị tổn thương và thích ứng biến đổi khí hậu 3. Phát triển Kinh tế và quản lý tài nguyên và môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1998 Đến : 01/03/2001 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ giảng dạy hợp đồng dài hạn của Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/08/2011 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn KTNN&TNMT; Trưởng Khoa Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/2011 Đến : 01/01/2013 Chủ tịch Công Đoàn Khoa Kinh Tế và Phát triển, Thường Vụ Công Đoàn Trường, Phó Trường Bộ Môn kinh tế Nông nghiệp và Tài Nguyên Môi Trường
  Từ : 01/01/2013 Đến : 01/01/2014 Chủ tịch Công Đoàn Khoa Kinh Tế và Phát triển, Thường Vụ Công Đoàn Trường, Phó Trường Bộ Môn kinh tế Nông nghiệp và Tài Nguyên Môi Trường
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Khoa - Kinh tế và Phát triển Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng khoa kinh tế và phát triển, Đảng uỷ viên, bí thư chi bộ, Thường vụ công đoàn trường ĐH Kinh Tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế (nay là Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế) Kinh tế nông nghiệp 1998
  Thạc sĩ Đại học Chiang Mai, Thái Lan Phát triển bền vững 2003
  Tiến sĩ Trường Đại học Auckland, New Zealand Phát triển bền vững 2009