Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hồ Thắng (Chính), Bùi Đức Tính (Chính), Hoàng Ngọc Khanh, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Hà, Hoàng Triệu Huy (Chính), Đào Duy Minh (Chính), Mai Chiếm Tuyến (Chính), Hồ Trọng Phúc (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)