Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trọng Hùng
(800000.0128)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

53

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trọng Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  10/11 Kiệt 35 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hthung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị kinh doanh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2009)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/07/2003 Trường Đại học Kinh tế Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Giảng viên tập sự
  Từ : 01/08/2004 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Quản trị kinh doanh; Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2000
  Thạc sĩ Đại học Monash, Australia Quản trị kinh doanh 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Adelaide, Australia Quản trị kinh doanh 2014