Dữ liệu đề tài

B2022-ĐHH-10

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BÌNH – TRỊ - THIÊN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nguyễn Văn Đại

CS-DT

Đánh giá năng lực cố vấn khởi nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Dương Đắc Quang Hảo, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thị Trà My

DHH2021-06-111

Thúc đẩy hành vi hướng đến môi trường của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Trần Hoàng, Nguyễn Uyên Thương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương, Phạm Tấn Nhật, Nguyễn Ánh Dương

DHH

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của khách du lịch đến thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng, Trần Đức Trí (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Dương Đắc Quang Hảo, Lê Ngọc Anh Vũ

DHH

Khám phá tri thức du lịch sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Trường hợp nghiên cứu cho du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Quốc Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đình Hoa Cương

502.02-2019.332

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nghề nghiệp, ý định rời bỏ tổ chức và ý định quay trở lại nước ngoài sinh sống của những người đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Thị Thúy Nga (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Hùng, Lê Thị Quỳnh Liên

502.02-2018.33

Phát triển hành vi hướng đến thương hiệu của nhân viên dịch vụ khách sạn tại thị trường mới nổi Châu Á (Đề tài Nafosted)

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Thúy Nga, Lê Quang Trực

B2017-DHH-35

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc và ý định quay trở lại nước ngoài sinh sống của những người đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Thúy Nga, Tống Viết Bảo Hoàng, Trần Đức Trí

B2008-DHH06-21

Thực trạng quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực, Lê Ngọc Liêm