Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải khuyến khích – Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020, lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galanga L.) và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Thị Dung, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ, Đặng Văn Sơn, Hồ Công Hưng, Lê Thị Hương Xuân

Giải nhì- Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ chất thải biogas tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Song Thủy

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Kim Loan, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng

Giải Ba - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhan dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Thị Kim Loan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng