Dữ liệu đề tài

DHL2021-TMDA-05

Sản xuất thử nghiệm dưa lê, dưa lưới ngoài trời theo quy trình công nghệ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Minh Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Quy, Hồ Công Hưng, Lê Văn Chánh

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Hồ Công Hưng, Trần Minh Quang, Phạm Hữu Tỵ, Đinh Hồ Anh

TTH.2020-KC.002

Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng, Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Công Hùng, Đoàn Đình Dương, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Chí Lộc, Bùi Thế Sơn

DHL2021-NH-05

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm hom cây Dâu Truồi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Đinh Hồ Anh (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng

DHL2021-NH-02

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương CP19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Hồ Công Hưng, Trần Minh Quang

DP-DT-HT- 01/2020/HĐ-KHCN

Xây dựng mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây đậu nành Đ9 ở vùng chuyển đổi cây sắn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Hồ Công Hưng

CS-DT-DHNL-NH-2020-08

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc nghệ vàng tại Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hồ Công Hưng (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Hồ Lam

DT-HDG2020

Ứng dụng tiến bộ KHCN để tuyển chọn các giống Dâu tây và xây dựng mô hình trồng cây Dâu Tây (Fragaria L.) tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Hồ Công Hưng, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Phương Nhi

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải biogas tại Viện Nghiên cứu Phát triển, trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Cơ, Đinh Thị Song Thủy

NN-NVQG-2018/14

Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra zư và A ri tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Tiến Long (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Lê Tiến Dũng

QT-DAABI2014

Phát triển và thực hiện chương trình tập huấn kỹ thuật sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm ăn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Lê Thị Hương Xuân, Lê Thị Thu Hường, Trần Thị Ngân, Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Dung, Hồ Công Hưng