Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-087-9

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương

Kỹ thuật trồng rau bản địa

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Lê Thị Khánh (Chủ biên), Lê Như Cương, Đỗ Đình Thục, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Thị Sen, Vũ Tuấn Minh, Hồ Công Hưng, Trần Đăng Khoa