Dữ liệu đề tài

DP-DT

Công ty cao su Đồng Nai: Hành trình thế kỷ - Những dấu ấn và giá trị trường tồn (1906-1986)

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm), Phạm Phú Phong, Đặng Văn Hồ, Ngô Đức Lập, Trần Thị Hợi, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Mai Văn Được

DP-DTTP_QN

Nghiên cứu, biên soạn địa chỉ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Phạm Phú Phong, Lê Cảnh Vững, Ngô Đức Lập, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Nguyện, Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Việt, và nkkk

NN-NDT2013-2015

Khảo sát trên cơ sở ứng dụng công nghệ khảo cổ, địa chất, sinh học và công nghệ thông tin để phục vụ việc phục dựng và phát triển cảnh quan Thành Cổ Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Nguyễn Văn Đăng, Ngô Đức Lập, Và các nhà khoa học khác

DHHCấp cơ sở ĐHH

Tính độc lập và sự phối hợp trong hoạt động của các tổ chức giám sát dưới triều Nguyễn (1802 – 1885) và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đức Lập

B2010 – DHHO1 – 73

Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Thị Tân (Chủ nhiệm), Ngô Đức Lập, Phạm Ngọc Bảo Liêm

CS-DTHỗ trợ NCS

Tìm hiểu về quá trình ra đời và kiện toàn của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802 - 1885)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đức Lập

CS-DTĐề tài hỗ trợ NCS

Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802 - 1885)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đức Lập

NN-NDT2008-2012

“Nghiên cứu, xây dựng cứ liệu khoa học phục vụ trùng tu, phục hồi tôn tạo cụm di tích Văn Thánh, Võ Thánh (thành phố Huế) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận, Ngô Đức Lập, Và những người khác